เราคือมืออาชีพในด้านการจัดการการเลี้ยงปลาสวยงามทั้งระบบ

Aquarmarine คือฟาร์มเลี้ยงปลาสวยงามมาตรฐานที่สร้างขึ้นโดยพัฒนาจากโรงเลี้ยงสุกรที่ไม่ได้ใช้งานห่างจากตลาดกลางปลาสวยงามฟิชวิลเลจที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เพียง 2 กม.หรือใช้เวลาไม่ถึง 5 นาทีจากตลาดปลาสวยงามเพียงเท่านั้นฟาร์มได้ถูกออกแบบอย่างรัดกุมเพื่อให้รองรับระบบการกรอง Water Lift Up Treatment System เต็มรูปแบบเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ประหยัดพลังงานแต่ดูแลรักษาง่ายพร้อมขับเคลื่อนระบบกรองด้วยวัสดุกรองอัจฉริยะ Aquamarine Biomedia วัสดุกรองขนาดเล็กเพิ่มพื้นผิวสัมผัสของการยึดเกาะของจุลินทรีย์ถึง 954 ตร.ม./ลบ.ม. โดยสนับสนุนการกรองทั้งแบบ Fixed Bed และ Moving Bed

Aquarmarine ได้จัดจำหน่ายทั้งวัสดุกรอง AquaMarine Biomedia และปลากระเบนสวยงามที่เป็นผลผลิตโดยตรงจากฟาร์ม ในสายพันธุ์ต่างๆ เช่น โมโตโร่ (Potamotrygon Motoro) เอสพี (Potamotrygon SP) ไทเกอร์ (Potamotrygon  Menchacai) โพกาดอท (Potamotrygon Leopoldi) ไฮบริด (Potamotrygon Leopoldi Hybrid) และ Mate ปลากระเบนเช่น ปลาอินทรีเน็ต (Semaprochilodus Insignis) อีกด้วย

เราจัดการระบบการเลี้ยงปลาสวยงามโดยตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัดบนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งต่อประสบการณ์อันแสนพิเศษที่มากกว่าผ่านทางวัสดุกรอง Aquamarine เพื่อให้ปลาเติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมลดการสูญเสียที่ไม่ใช่แค่เฉพาะฟาร์มของเรา…